ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ညီလာခံ(Finance Conference 2019)ကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ က်င္းပ

ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ညီလာခံအား ဖဲႀကဳိးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္စဥ္(ဆင္ဟြာ) Local

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလုိင္ ၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ညီလာခံ(Finance Conference 2019)ကုိ ယေန ့ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ညီလာခံတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ ့၀င္ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ က Finance ၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၊ ယခုလုိ Conference မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း စသည္တုိ ့ကုိ အဖြင့္အမွာစကား ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ညီလာခံတြင္ စကား၀ုိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏို္င္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ (SECM)မွ အဖြဲ ့၀င္ ဦးေဌးခြ်န္က အရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္ ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုလုိ Conference မ်ဳိးသည္ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါ အရ အင္မတန္ လုိအပ္သည့္ Conference မ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြား ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္ ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးသည္ အင္မတန္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ညီလာခံ က်င္းပမႈ ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

Finance Conference 2019 ၏ Expert Talk အစီအစဥ္တြင္ Investor Presentation ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Maximax Solution Corporate Advisory မွ CEO & CCO ဦးသန္းေအာင္ က ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ၿပီး စကား၀ုိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အျဖစ္ “Capital Raising for Business Growth” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အရင္းအႏွီး ရွာရန္ မည္သည္တုိ ့ကုိ ျပင္ဆင္ၾကမလဲ ၊ မည္သည့္ ေနရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ႀကဳံႏုိင္သနည္း အစရွိသည္ တုိ ့အား လည္းေကာင္း ၊ ထုိ ့အတူ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအေၾကာင္းကို “Hot Sector” ေခါင္းစဥ္တြင္ နိဳင္ငံျခား လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြအတြက္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၌ Joint Venture လာရွာၾကတာမ်ားေနသလဲ စသည္တုိ ့အား လည္းေကာင္း ၊ “M&A Readiness” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ M&A ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ စြန္႔ဦး တီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမွ်ေ၀သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ညီလာခံသည္ နိဳင္ငံ တစ္နိဳင္ငံ ဖြံ႕ၿဖဳိးရန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာ လိုအပ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္း ခ်ဲ႕ထြင္ နိဳင္ျပီး Growth ျဖစ္လာၾကမည္ ဆုိပါက နိဳင္ငံလည္း ဖြံ႔ျဖိဳးလာမည္ ဆုိသည္ကုိ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ၊  ယင္းယံုၾကည္ခ်က္ အတိုင္း လုပ္ငန္းတိုင္း ခ်ဲ ့ထြင္ရန္ အရင္းအႏွီးေငြေၾကး ရွာၾကံျခင္းသည္ အရမ္း အေရးၾကီးသည့္ အတြက္ တစ္ဘက္တစ္လမ္းက ပံ႔ပိုးလိုရင္း ျဖစ္သျဖင့္ စီစဥ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။Finance Conference 2018 ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ရန္ကုန္စေတာ႔ အိပ္ခ်ိန္း၌ ပထမအၾကိမ္ က်င္းပခဲ႔ျပီး ယခု Finance Conference 2019 မွာ ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ က်င္းပ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)