ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ စက္မႈက႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈက႑တို႔မွ လုပ္ငန္း ၅ ခုအား ခြင့္ျပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ (၁၁/၂၀၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးအား ေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ - DICA) Local

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ (၁၁/၂၀၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ စက္မႈက႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑ ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ က႑တို႔မွ လုပ္ငန္း စုစုေပါင္း ၅ ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၃ ဒသမ ၂၀၀ သန္း ႏွင့္ က်ပ္ ၇,၈၃၆ ဒသမ ၀၆၆ သန္း ရွိၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၅၃၅ ေနရာကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ (၁၁/၂၀၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းအား ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္း ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလကုန္အထိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၉ ႏိုင္ငံတို႔မွ စီးပြားေရး က႑ ၁၂ ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁,၇၂၅ ခု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လ်က္ရွိရာ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၀,၂၃၄ ဒသမ ၄၁၇ သန္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 

ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၉ ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးက႑ ၁၂ ခု အနက္ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားရွိမႈမွာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ က႑တြင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂၇ ဒသမ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ လွ်ပ္စစ္ က႑တြင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၏ ၂၆ ဒသမ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး က႑ တြင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၏ ၁၃ ဒသမ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)